Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och behandla de verkliga orsakerna till ohälsa. Inom funktionsmedicinen betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling. Den stora majoriteten av all ohälsa i dagens samhälle är relaterad till livsstilen. Gener bestämmer känsligheten för hur lätt varje enskild individ drabbas av ohälsa, men det är livsstilen som ofta avgör om en sjukdom eller ett symtom bryter ut.

Livsstilens sju viktiga grundpelare är:

  1. Att få äta mat med rätt näring för just dig
  2. Att kunna träna eller röra sig
  3. Att få sova och kunna slappna av
  4. Att få andas ren luft
  5. Att få vara ute i solen
  6. Att få dricka rent vatten
  7. Att ha bra relationer med sin omgivning som ger energi istället för att ta
Faller någon av dessa sju punkter så kommer ohälsa direkt att smyga sig på. För att uppnå optimal hälsa så måste alla sju punkterna fungera i en harmoni. Inom funktionsmedicinen söker man efter grundorsaken till sjukdom och symtom. I ljuset av den målsättningen inses att läkemedelsbehandling många gånger endast är symtomdämpande. Läkemedel är däremot nödvändigt i många fall, framför allt i akutskedet av ett insjuknande, men inom funktionsmedicinen finns ständigt målsättningen att söka efter de verkliga orsakerna till sjukdomen och behandla dessa. Funktionsmedicinens betoning på de verkliga orsakerna kan jämföras med en situation från vardagen: När en varningslampa lyser i din bil, och visar att något behöver kontrolleras, nöjer du dig knappast med att mekanikern som åtgärd drar ut sladden till lampan som lyser. Du vill naturligtvis veta vad som är fel på bilen så den kan lagas. Konstigt nog tänker vi många gånger inte likadant när det kommer till vårt eget välmående. När varningslampor i din kropp börjar lysa – genom exempelvis trötthet, ändrat blodtryck, hudutslag, magbesvär eller migrän – kommer läkemedel endast att vara symtomdämpande. Det kommer att hjälpa dig kortsiktigt, men den långsiktiga behandlingen för att komma till de verkliga orsakerna till dina symtom kommer alltid att inkludera livsstilens sju grundpelare. Funktionsmedicinen behandlingsupplägg skräddarsys för varje enskild individ. Vi är alla olika och har olika bakgrund, sjukdomar och behov.  Därför tar vi blodprov, urinprov eller liknande för att kartlägga genetik, hitta födoämnesallergier/intoleranser, för att mäta signalsubstanser, hormoner, se näringsstatus och eventuella tungmetallbelastningar mm. Tillsammans med din historia/anamnes och status utgör resultaten från dessa tester grunden i det skräddarsydda behandlingsupplägget.
Följ mig för fler bra tips
Tack för delning