Vän på bänken

  Idag var min vän Eva-Lotta Ryd på behandling hos mig. Vi är båda funktionsmedicinare och har bl.a. varit i...
Read More
Vän på bänken

Stötvåg

Stötvågsbehandling är en framgångsrik och effektiv metod. Beroende på vilken diagnos som behandlas blir upptill 80% hjälpta av behandlingen. Metoden är mest effektiv på kroniska tillstånd.
Read More
Stötvåg

Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och behandla de verkliga orsakerna till ohälsa. Inom funktionsmedicinen betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling. Den stora majoriteten av all ohälsa i dagens samhälle är relaterad till livsstilen.
Read More
Funktionsmedicin

Naprapati

En naprapat behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin.
Read More
Naprapati

Stötvåg

Stötvågsbehandling är en framgångsrik och effektiv metod. Beroende på vilken diagnos som behandlas blir upptill 80% hjälpta av behandlingen. Metoden är mest effektiv på kroniska tillstånd.

Tack för delning

Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och behandla de verkliga orsakerna till ohälsa. Inom funktionsmedicinen betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling. Den stora majoriteten av all ohälsa i dagens samhälle är relaterad till livsstilen.

Tack för delning

Naprapati

En naprapat behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin.

Tack för delning
Följ mig för fler bra tips
Tack för delning