Funktionsmedicin

Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och behandla de verkliga orsakerna till ohälsa. Inom funktionsmedicinen betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling. Den stora majoriteten av all ohälsa i dagens samhälle är relaterad till livsstilen.

Tack för delning